Schoolraad

De schoolraad wordt in het basisonderwijs samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw gevormd.

Voor onze school zetelen de volgende leden:

Ouders
Petry Annick
Ernest Sonja
Somers Raymond
Els Luyten
Personeel
Tans Frank
Reynders Wilma
Emmy Hermans
Annelies Smeets
Ellen Schiepers
Jackers Hilde
Lokale gemeenschap
Odette Merken
Duchateau Willy
Voorzitter
Reynders Wilma
Secretaris
Tans Frank

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad en vraagt hen advies over elk ontwerp van beslissing.

De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van hun advies- en overlegbevoegdheden een algemeen informatierecht en het recht op eigen verzoek of op aanvraag te worden gehoord.