Lager onderwijs

Algemene info

 • Begeleiding door een gemengd team van leerkrachten die openstaan voor vernieuwing
 • Mogelijkheid tot godsdienstkeuze
 • Sportmogelijkheden: zwemmen, lessen lichamelijke opvoeding en deelname aan SVS-activiteiten
 • Deelname aan het fruitproject: Oog Voor Lekkers
 • Een aanbod aan ICT-middelen
 • Aanbod cursus dactylografie voor de leerlingen van het 6de leerjaar
 • Mogelijkheid om projectmatig te leren, mobiele school, bosklassen, klasdoorbrekende activiteiten
 • Integratie tussen 6de leerjaar en secundair onderwijs
 • Ruimte voor culturele, sportieve, natuurgebonden en sociale activiteiten
 • Initiatielessen Frans
 • Aandacht voor leren studeren en actief leren
 • Begeleiding en zorg op maat van elk kind
 • Vorming aangepast aan de mogelijkheden van elk kind: binnenklasdifferentiatie, contract- en hoekenwerk
 • Ontwikkeling van de totale persoonlijkheid
 • Een aangenaam klasklimaat waar het welbevinden centraal staat
 • Werkvormen die zelfstandig werken stimuleren
 • Een duidelijke structuur in het klas- en schoolleven
 • Een verzorgde infrastructuur met gezellig en kindvriendelijk ingerichte klaslokalen (ook voor nieuwe scholen Genoelselderen en Herderen).
 • een ruime speelplaats  (ook voor nieuwe scholen Genoelselderen en Herderen).