Kinderopvang

De buitenschoolse opvang in Riemst wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Riemst.

De buitenschoolse opvang in Riemst wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Riemst.

De coördinator en verantwoordelijke van de opvangvoorziening is:

Sint-Jansstraat 8 d
3770 Herderen
Tel: 012/440 360
GSM:  0471/41 03 09
Tongersesteenweg 8
3770 Riemst
tel: 012/440 370

kinderopvang@riemst.be

De buitenschoolse opvang heeft 9 vestigingsplaatsen, de opvangplaatsen waar de schoolgaande kinderen van Millen en Genoelselderen gebruik van kunnen maken zijn:

Voor school: 

De Driesprong Millen
Kattestraat 7
tel. 012 26 88 10
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u

Na school en woensdagnamiddag:
Ukkepuk
Sint-Jansstraat 8 d
tel. 012 44 03 78
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 Naschoolse opvang: 15.30 u.-18.00 Woensdagnamiddag: 12.00 u.-18.00 u

OPGELET: TIJDENS DE CORONAPERIODE ZAL DE NASCHOOLSE OPVANG OOK GEORGANISEERD WORDEN IN SCHOOL MILLEN.  ENKEL OP WOENSDAGNAMIDDAG GAAN DE LEERLINGEN NAAR DE OPVANG IN DE UKKEPUK

SCHOOLDAGEN

Voor school:                                                             

Het eerste contact met de kinderopvang kan gebeuren via mail ofwel telefonisch. De contactgegevens kan u hieronder terugvinden.

De inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij kinderopvang ofwel via de school.

Er worden infovergaderingen georganiseerd: elke dinsdag voor een schoolvakantie!

Bij zorgkinderen is er vooraf een persoonlijk gesprek gewenst.

SCHOOLVRIJE DAGEN

Op schoolvrije dagen kan opvang voorzien worden in Ukkepuk: 07.00 u.-18.00 u.

Inschrijven is noodzakelijk! Indien er geen inschrijvingen zijn 14 dagen voor de schoolvrije dag wordt er geen opvang voorzien. Inschrijven kan door te bellen of te mailen naar de dienst Welzijn: tel. 012/44 03 70 of welzijn@riemst.be.

VAKANTIEDAGEN

Tijdens korte schoolvakanties is enkel de locatie ‘Ukkepuk’ in Herderen open en eventueel aangevuld met een locatie in een basisschool.

Tijdens de zomervakantie zijn de locaties ‘De Klinker’ in Riemst, ‘Ukkepuk’ in Herderen en ‘Het Driesje’ in Bolder open.

Inschrijven is verplicht ten vroegste één maand op voorhand via mail, per post, het inschrijvingsformulier persoonlijk overhandigen of via de website http://www.riemst.be/inwoners/welzijn/kinderopvang. Mailen kan naar de dienst welzijn@riemst.be.

GEEN OPVANG

Je kan géén gebruik maken van de kinderopvang in weekends, feestdagen en brugdagen.

Bij eventuele stakingen van het onderwijzendepersoneel is er géén opvang.Het onderwijs kan opvang voorzien.

De opvang sluit een aantal dagen per jaar. Deze sluitingsdagen worden doorgegeven via een bijlage in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement zal je ontvangen tijdens een intakevergadering. De lijst met de sluitingsdagen en de vakantieperiode is beschikbaar op het kantoor van de coördinator.

Indien jijzelf en jouw kind(eren) wensen gebruik te maken van de buitenschoolse kinderopvang, neem dan vóór aanvang contact op met de dienst Welzijn.