Mei 30

Kermismaandag: maandag 26 juni 2017

Beste ouder(s), bezoeker

Kermismaandag voor school Millen-Genoels is op 26 juni 2017 en niet op 19 juni zoals eerder vermeld!

Die dag is er dan ook geen school!

 

Apr 21

Activiteiten 3de trimester

Data en activiteiten eind schooljaar:

 

Vrijdag 16 juni om 09u30 Openklasdag 1ste kleuterklas Millen
Dinsdag 20 juni om 13u15 Receptie 3de kleuterklas Millen
Woensdag 21 juni om 19u30 Kennismakingsavond Genoels
Dinsdag 27 juni om 19u30 Receptie 6de leerjaar Millen
Dinsdag 27juni om 10u30 Doorschuifdag met ouders Millen
Vrijdag 30 juni om 12u Einde van het schooljaar en begin zomervakantie

 

Feb 17

Aanpassing telefoonnummers!!!

Geachte ouder(s)

Wij willen u graag op de hoogte brengen van onze gewijzigde telefoonnummers.

Deze wijziging is het gevolg van de implementatie van een nieuwe telefooncentrale bij het gemeentebestuur. Vermits de gemeentescholen hier een deel van zijn, wijzigen ook onze telefoonnummers.

Voortaan kan u ons bereiken via volgende telefoonnummers:

 

 
GBS De Driesprong:

Kattestraat 7

3770 Millen

 

012 26 88 10 (hoofdnummer)

012 26 88 11 (lerarenlokaal)

012 26 88 12 (directie)

012 26 88 13 (secretariaat)

012 26 88 14 (zorg)

GBS De Driesprong

St. Maartenstraat 52

3770 Genoelselderen

 

012 26 88 20 (hoofdnummer)

012 26 88 21 (1ste lj / lerarenlokaal)

012 26 88 22 (kleuters)

Okt 25

Officiële opening nieuwe school Herderen

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE TOL PLECHTIG GEOPEND

Vanmiddag heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits samen met het gemeentebestuur van Riemst de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen plechtig geopend. De nieuwe school is gerealiseerd via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen, is goed voor een totale investering van 4,7 miljoen euro en kan ruimte bieden aan 180 leerlingen.

In november 2014 startte de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen met de afbraak van het Parochiaal Centrum langs de Sint-Jansstraat, op 1 september van dit jaar zwaaide de schoolpoort open voor de 135 leerlingen uit het kleuter- en basisonderwijs.

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs: “Wij zijn bijzonder fier op dit project. We realiseren hier niet alleen een nieuwe school, maar ook een nieuwe visie op hoe je gemeenschapsmiddelen optimaal en efficiënt kan inzetten. De unieke inplanting van de school nabij het sport- en speelterrein, de gemeentelijke kinderopvang Ukke Puk, het Huis van het Kind en de sporthal Hirtheren maken dit project uitzonderlijk multifunctioneel, het is met andere woorden een echte school van morgen die ons toelaat om een echt kindvriendelijk beleid te voeren. Bovendien vervult de nieuwe school ook de functie van buurthuis voor de leefgemeenschap en het verenigingsleven in Herderen. Het dubbel gebruik van een polyvalente zaal met plaats voor 225 personen, een volledig ingerichte keuken en een vergaderlokaal maken dit mogelijk. Wij zijn dan ook de dorpsgemeenschap van Herderen erg erkentelijk voor hun bereidheid om met ons mee te denken in dit verhaal en ons hiervoor de ruimte te geven.”

De nieuwe school wordt gerealiseerd samen met Scholen van Morgen. Het gaat om een DBFM-project waarbij meer dan 80 procent van het project gesubsidieerd wordt. Concreet wil dit zeggen dat de Scholen van Morgen-vennootschap instaat voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van de scholen gedurende 30 jaar.

Mark Vos, burgemeester: “Tijdens die 30 jaar betaalt de gemeente een beschikbaarheidsvergoeding. Na 30 jaar wordt de infrastructuur aan de gemeente overgedragen. De school heeft ook een bijzonder ontwerp gekregen, dankzij de ligging nabij de sporthal, hebben we de ruimte die ingenomen wordt door een turnzaal anders kunnen invullen. Wij zijn dan ook erg tevreden dat we volgens dit principe een nieuwe school kunnen realiseren. Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk dat elk kind in eigen dorp naar school kan gaan. In 2010 is het gemeentebestuur het engagement aangegaan om in elk van onze 13 dorpen een dorpsschool te behouden. Op die manier versterken we de leefbaarheid van het dorp, want een school is ook een ontmoetingsplaats.”

Via de inhaaloperatie DBFM Scholen van Morgen staan in Vlaanderen heel wat nieuwbouw en/of renovatieprojecten gepland over alle onderwijsnetten heen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Nog nooit is er zoveel geïnvesteerd in scholenbouw en nog nooit zijn zoveel nieuwe scholen geopend. Overal in Vlaanderen verrijzen schoolbouwprojecten uit de grond. De opening van deze nieuwe ‘School van Morgen’ is voor Herderen tegelijk een feestelijk én belangrijk moment. Basisscholen zijn bakens voor hun buurt en omgeving, een plek waar kinderen elkaar ontmoeten op de speelplaats en in de klas, ouders en grootouders elkaar vinden aan de schoolpoort. Deze nieuwbouw geeft het schoolteam een extra stimulans om elke dag opnieuw kansen te geven aan hun leerlingen. We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal doen schitteren. Ik wens de Gemeentelijke Basisschool De Tol een ambitieuze toekomst toe in hun nieuwe school.”

Het ontwerp is van DierendonckBlancke Architecten en aannemer Reynders B&I stond in voor de realisatie en is verantwoordelijk voor het 30-jarig onderhoud.

Klik op de link hieronder voor het fotoalbum

https://goo.gl/photos/SMRHFfa64eMvZ6P58 

Klik voor het filmpje van de opening

https://youtu.be/laZK8n9fnnI

Okt 24

Nieuwe telefoon nummers!

Beste ouders, bezoekers…

Vanaf nu zijn de gemeentescholen van Riemst bereikbaar op nieuwe telefoonnummers:

GBS De Driesprong Millen:

012/26 88 10

GBS De Driesprong Genoelselderen:

012/ 26 88 20

GBS De Tol Herderen

012/26 88 00

GBS De Klinker Riemst

012/26 88 30

Sep 02

Eerste schooldag nieuwe school Herderen

De eerste schooldag is omgevlogen, vind je niet? Hoe die begon in de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol kan je hier bekijken! Zelf eens komen kijken? Noteer 16 oktober al maar in je agenda en hou deze pagina begin oktober in de gaten 🙂 #actieplan202 #ScholenvanMorgen

 

Mei 13

Voorlopige oplevering nieuwe school Herderen

Het is bijna zover…

Op vrijdag 29 april ll vond er de voorlopige oplevering plaats van de nieuwe school te Herderen.

Vanaf 1 september zullen de leerlingen van de GBS De Tol in Herderen hun intrek nemen in hun nieuwe school aan de Sint-Jansstraat te Herderen, gelegen tussen de kerk en de sporthal.

In de loop van oktober zal er dan ook de officiële opening plaatsvinden met datzelfde weekend een open klasdag…

Momenteel is men nog volop bezig met de herinrichting van de schoolomgeving.DSC_1297 - kopie

Klik hier voor meer foto’s van deze oplevering

Mrt 21

Digitaal schoolbord in elke klas!

Het gemeentebestuur van Riemst heeft elke klas in het gemeentelijke onderwijs uitgerust met een digitaal schoolbord. Goed voor een totale investering van 85.000 euro. Ook de klaslokalen in de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen zullen later dit jaar uitgerust worden met een digitaal schoolbord.

Aantrekkelijker onderwijs en nieuwe leersituaties, dat zijn in een notendop de voordelen van een digitaal schoolbord.

Bert Cilissen, schepen van onderwijs: “Een digitaal schoolbord kan de leeromgeving in positieve zin veranderen. Wij zijn er ons van bewust dat dit een nieuwe denkwijze betekent voor onze leerkrachten. De uitgebreide mogelijkheden van een digitaal schoolbord brengen een andere manier van lesgeven met zich mee. Daarom worden onze leerkrachten ook goed opgeleid in het gebruik van dit bord. Doordat elke klas nu uitgerust is met een digitaal schoolbord, kunnen leerkrachten ook onderling informatie uitwisselen en hun kennis delen.”

Tussen 2010 en 2014 werden er al 8 digitale schoolborden aangekocht. Het afgelopen schooljaar vond er een inhaalbeweging plaats: er werd geïnvesteerd in 7 digitale schoolborden en 3 touchscreens, samen goed voor 38.000 euro. Zo heeft elke klas van GBS De Klinker in Riemst, GBS De Driesprong in Millen en Genoelselderen nu een digitaal schoolbord, de kleuterafdelingen kregen een touchscreen.

Mark Vos, burgemeester: “Door de borden in groep aan te kopen, hebben we ook een flinke som kunnen besparen. Daardoor zijn we erin geslaagd om nu elke klas in het gemeentelijk onderwijs uit te rusten met een digitaal schoolbord. Als beleid zetten we in op onderwijs omdat we ervan overtuigd zijn dat goed onderwijs belangrijk is voor de toekomst van onze kinderen en onze gemeente. Door te investeren in deze nieuwe technologie, zijn we ook mee met onze tijd.”

Ook de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol, die op 1 september de deuren opent in Herderen, zal uitgerust worden met digitale schoolborden.

Mathieu Eycken, schepen van ICT: “Daarnaast zijn we ook bezig met de uitbouw van een volledig draadloos wifi-netwerk voor alle vestigingen van het gemeentelijk onderwijs. Daarvoor maken we 15.000 euro vrij. Zo kunnen we in een volgende stap ook tablets inzetten als leermiddel.”

De leerlingen van het derde leerjaar van GBS De Driesprong in Millen zijn alvast erg blij met het digitale schoolbord:

http://www.riemst.be/inwonersinfo/nieuws/digitaal-schoolbord-in-elke-klas

DSC_0767

Mrt 21

5de leerjaar neemt deel aan de zwerfvuilactie

Op 18, 19 en 20 maart 2016 organiseerde Limburg.net opnieuw haar jaarlijkse opruimactie Straat.net.  Maar lieft 530 Riemstenaren trokken de straat op om onze wegen en bermen op te ruimen. Dat gebeurde onder het motto: ‘Een propere straat, da’s een heldendaad’.

Verenigingen, scholen en individuelen hebben afgelopen weekend een handje toegestoken om de buurt weer proper te maken. Afvalintercommunale Limburg.net wil mensen verenigen en bewustmaken van het belang van samenwerking voor een propere en aangename omgeving. De deelnemers kregen een aantal straten toegewezen en het nodige materiaal werd voorzien (vuilzakken, handschoenen, veiligheidsvestjes, …) zodat de vrijwilligers veilig aan de slag kunnen gaan. In ruil voor de geleverde inspanningen ontvangt de school of vereniging 15 euro per opgeruimde kilometer van Limburg.net.

Aan iedereen die afgelopen weekend heeft meegewerkt: een dikke dank je wel!

http://www.riemst.be/inwonersinfo/nieuws/530-vrijwilligers-ruimen-zwerfvuil-op

zwerfvuil5m

 

Jan 27

Officiële opening GBS De Driesprong Genoelselderen

Op vrijdag 15 januari heeft burgemeester Mark Vos, basisschool De Driesprong in Genoelselderen, officieel geopend. Hij mocht het lint doorknippen en via een feestelijke erehaag samen met schepen van Onderwijs Bert Cilissen, het nieuwe schoolgebouw betreden. De leerlingen maakten er ook een mooie openingsceremonie van.

In de zomer van 2014 is de bouw van de nieuwe school De Driesprong in de Sint-Maartenstraat in Genoelselderen gestart. Op 1 september 2015 stapten 40 leerlingen de schoolpoort binnen. Concreet gaat het om één kleuterklas en één klas lager onderwijs.

De nieuwe school kreeg ook een nieuwe speelplaats met speeltoestel en de klassen zijn ingericht met nieuw meubilair. Goed voor een totale investering van ruim 560.000 euro.

Bekijk hier een online fotoalbum: https://www.flickr.com/photos/gemeenteriemst/sets/72157663705731885/

http://www.riemst.be/inwonersinfo/nieuws/officiele-opening-gbs-de-driesprong-genoelselderen 

school genoels

Oudere berichten «