Jun 07

Opbrengst Pakistan dag

Op donderdag 28 april heeft onze school een mondiale dag georganiseerd in samenwerking met Euro Comité VZW – Kinderen helpen kinderen. Deze organisatie strijdt voor een betere toekomst voor kinderen in Pakistan, ze strijden voor onderwijs  en tegen kindslavernij.

Na een dag vol workshops, een tentoonstelling, een film en PowerPoint en nog veel meer, werd aan de kinderen gevraagd om de organisatie te steunen door de verkoop van wondpleisters. En dat hebben onze leerlingen meer dan behoorlijk gedaan: de opbrengst voor de verkoop bedroeg 1580 euro, waarvoor onze hartelijke dank!

Jun 06

Update school Herderen

Vorige week werd er is een fotograaf langs geweest in de nieuwe school van Herderen om een fotoreportage te maken van de nieuwe school.

U kan uiteraard meegenieten van de vorderingen van de school door op onderstaande link te klikken en zo mee te genieten van de fotoreportage!

https://goo.gl/photos/aMUm6yK9Nv1fdee16

dsc_0078_ok

Mei 13

Voorlopige oplevering nieuwe school Herderen

Het is bijna zover…

Op vrijdag 29 april ll vond er de voorlopige oplevering plaats van de nieuwe school te Herderen.

Vanaf 1 september zullen de leerlingen van de GBS De Tol in Herderen hun intrek nemen in hun nieuwe school aan de Sint-Jansstraat te Herderen, gelegen tussen de kerk en de sporthal.

In de loop van oktober zal er dan ook de officiële opening plaatsvinden met datzelfde weekend een open klasdag…

Momenteel is men nog volop bezig met de herinrichting van de schoolomgeving.DSC_1297 - kopie

Klik hier voor meer foto’s van deze oplevering

Apr 29

Multiculturele dag: donderdag 28 april 2016

Op donderdag 28 april organiseerde onze school een mondiale dag in samenwerking met Euro Comité VZW – Kinderen helpen kinderen. Dit is een organisatie die met hulp van de Belgische kinderen strijdt voor een betere toekomst voor kinderen in Pakistan. Voor onderwijs en tegen kinderslavernij.

Meer info kan je vinden op http://eurocomite.spinternet.be

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voor meeer foto’s kan u terug vinden op onze facebook pagina!

www.facebook.com/gbsdedriesprong

Mrt 21

Digitaal schoolbord in elke klas!

Het gemeentebestuur van Riemst heeft elke klas in het gemeentelijke onderwijs uitgerust met een digitaal schoolbord. Goed voor een totale investering van 85.000 euro. Ook de klaslokalen in de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen zullen later dit jaar uitgerust worden met een digitaal schoolbord.

Aantrekkelijker onderwijs en nieuwe leersituaties, dat zijn in een notendop de voordelen van een digitaal schoolbord.

Bert Cilissen, schepen van onderwijs: “Een digitaal schoolbord kan de leeromgeving in positieve zin veranderen. Wij zijn er ons van bewust dat dit een nieuwe denkwijze betekent voor onze leerkrachten. De uitgebreide mogelijkheden van een digitaal schoolbord brengen een andere manier van lesgeven met zich mee. Daarom worden onze leerkrachten ook goed opgeleid in het gebruik van dit bord. Doordat elke klas nu uitgerust is met een digitaal schoolbord, kunnen leerkrachten ook onderling informatie uitwisselen en hun kennis delen.”

Tussen 2010 en 2014 werden er al 8 digitale schoolborden aangekocht. Het afgelopen schooljaar vond er een inhaalbeweging plaats: er werd geïnvesteerd in 7 digitale schoolborden en 3 touchscreens, samen goed voor 38.000 euro. Zo heeft elke klas van GBS De Klinker in Riemst, GBS De Driesprong in Millen en Genoelselderen nu een digitaal schoolbord, de kleuterafdelingen kregen een touchscreen.

Mark Vos, burgemeester: “Door de borden in groep aan te kopen, hebben we ook een flinke som kunnen besparen. Daardoor zijn we erin geslaagd om nu elke klas in het gemeentelijk onderwijs uit te rusten met een digitaal schoolbord. Als beleid zetten we in op onderwijs omdat we ervan overtuigd zijn dat goed onderwijs belangrijk is voor de toekomst van onze kinderen en onze gemeente. Door te investeren in deze nieuwe technologie, zijn we ook mee met onze tijd.”

Ook de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol, die op 1 september de deuren opent in Herderen, zal uitgerust worden met digitale schoolborden.

Mathieu Eycken, schepen van ICT: “Daarnaast zijn we ook bezig met de uitbouw van een volledig draadloos wifi-netwerk voor alle vestigingen van het gemeentelijk onderwijs. Daarvoor maken we 15.000 euro vrij. Zo kunnen we in een volgende stap ook tablets inzetten als leermiddel.”

De leerlingen van het derde leerjaar van GBS De Driesprong in Millen zijn alvast erg blij met het digitale schoolbord:

http://www.riemst.be/inwonersinfo/nieuws/digitaal-schoolbord-in-elke-klas

DSC_0767

Mrt 21

5de leerjaar neemt deel aan de zwerfvuilactie

Op 18, 19 en 20 maart 2016 organiseerde Limburg.net opnieuw haar jaarlijkse opruimactie Straat.net.  Maar lieft 530 Riemstenaren trokken de straat op om onze wegen en bermen op te ruimen. Dat gebeurde onder het motto: ‘Een propere straat, da’s een heldendaad’.

Verenigingen, scholen en individuelen hebben afgelopen weekend een handje toegestoken om de buurt weer proper te maken. Afvalintercommunale Limburg.net wil mensen verenigen en bewustmaken van het belang van samenwerking voor een propere en aangename omgeving. De deelnemers kregen een aantal straten toegewezen en het nodige materiaal werd voorzien (vuilzakken, handschoenen, veiligheidsvestjes, …) zodat de vrijwilligers veilig aan de slag kunnen gaan. In ruil voor de geleverde inspanningen ontvangt de school of vereniging 15 euro per opgeruimde kilometer van Limburg.net.

Aan iedereen die afgelopen weekend heeft meegewerkt: een dikke dank je wel!

http://www.riemst.be/inwonersinfo/nieuws/530-vrijwilligers-ruimen-zwerfvuil-op

zwerfvuil5m

 

Mrt 08

Ontbijtservice ‘Lente ontbijt’

Op zondag 20 maart 2016 organiseert het oudercomité van GBS De Driesprong Millen – Genoels een lente ontbijt.

Je kan via de school een ontbijt aan huis bestellen op deze zondag.

Meer informatie kan je vinden in onderstaande folder.

Voor vragen en info kan je altijd contact nemen met de leden van het oudercomité of via de school.

bijlage:  Folder lente ontbijt

download

Jan 27

Officiële opening GBS De Driesprong Genoelselderen

Op vrijdag 15 januari heeft burgemeester Mark Vos, basisschool De Driesprong in Genoelselderen, officieel geopend. Hij mocht het lint doorknippen en via een feestelijke erehaag samen met schepen van Onderwijs Bert Cilissen, het nieuwe schoolgebouw betreden. De leerlingen maakten er ook een mooie openingsceremonie van.

In de zomer van 2014 is de bouw van de nieuwe school De Driesprong in de Sint-Maartenstraat in Genoelselderen gestart. Op 1 september 2015 stapten 40 leerlingen de schoolpoort binnen. Concreet gaat het om één kleuterklas en één klas lager onderwijs.

De nieuwe school kreeg ook een nieuwe speelplaats met speeltoestel en de klassen zijn ingericht met nieuw meubilair. Goed voor een totale investering van ruim 560.000 euro.

Bekijk hier een online fotoalbum: https://www.flickr.com/photos/gemeenteriemst/sets/72157663705731885/

http://www.riemst.be/inwonersinfo/nieuws/officiele-opening-gbs-de-driesprong-genoelselderen 

school genoels

Okt 19

Nieuwe school Herderen – Update

De nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen ziet er op dit moment een beetje spacey uit. Ook vanbinnen krijgt ze stilaan vorm, een unieke blik van op de werf! ‪#‎scholenvanmorgen‬ ‪#‎actieplan2020

https://www.facebook.com/hashtag/scholenvanmorgen?source=feed_text&story_id=963805050328316

 

12080148_963804583661696_2409320179304698752_o

Mei 06

VEILIGHEIDSHESJES VOOR SCHOOLKINDEREN IN RIEMST

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst schenkt in samenwerking met Rotary Riemst Zuid-Limburg en Rotary Bilzen-Alden Biesen 1.056 fluo veiligheidshesjes aan alle kinderen in het kleuter- en lager onderwijs in Riemst. Het initiatief krijgt ook de steun van de gemeente Riemst, niet alleen met een affiche “Ik schitter in het verkeer” die de kinderen attent maakt op het nut van deze veiligheidshesjes, maar ook met een lessenpakket dat aan de scholen wordt aangeboden.

Vanmiddag hebben de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, Rotary Riemst Zuid-Limburg, Rotary Bilzen-Alden Biesen en de gemeente Riemst officieel de 1.056 fluo veiligheidshesjes overhandigd aan de directies van de 13 basisscholen in Riemst.

Charles Beauduin, Rotary Riemst Zuid-Limburg: “Samen met Rotary Bilzen-Alden Biesen zijn wij erg begaan met de verkeersveiligheid van jonge kinderen in het verkeer. Twee op de drie ongevallen met kinderen gebeuren op weg van en naar school. Al meer dan 10 jaar deelt Rotary Bilzen-Alden Biesen veiligheidshesjes uit in de plaatselijke basisscholen om de zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers te verhogen. Sinds 2011 ondersteunt ook onze Rotaryclub Riemst Zuid-Limburg dit initiatief. Want elk ongeval met slachtoffers, is er één teveel.”

De Rotaryclubs zorgen voor de verdeling en promotie van de veiligheidshesjes. De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst financiert het initiatief.

Dirk Claes, korpschef Bilzen-Hoeselt-Riemst: “In het verleden financierde Rotary Bilzen-Alden Biesen de veiligheidshesjes. Maar omdat de actie zo populair bleek, ging dit wegen op het budget van de Rotaryclub. Daarom is er in 2011 beslist dat onze politiezone de actie financiert. Wij doen daarvoor beroep op middelen uit  het Verkeersveiligheidsfonds. Het fonds dat voorheen boetefonds heette, geeft de politiezones een financiële steun voor de acties die ze ondernemen om de veiligheid in het verkeer te bevorderen. Een deel van de verkeersboetes, minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen vormen de belangrijkste inkomsten van het fonds. Omgerekend kost deze investering 1 euro per jaar per kind.”

Concreet maakt de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst dit jaar 8.000 euro vrij om meer dan 3.200 veiligheidshesjes te verdelen in de 39 deelnemende kleuter- en basisscholen in Bilzen, Hoeselt en Riemst.

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs: “Wij zijn erg blij met dit initiatief vanuit de politiezone en de betrokken Rotaryclubs. De hesjes verhogen niet alleen de zichtbaarheid van onze kinderen in het verkeer, maar hebben ook een didactische functie. Onze schoolkinderen leren zo van jongs af aan dat ze eerst aan hun veiligheid en zichtbaarheid moeten denken, voordat ze aan het verkeer deelnemen. Sinds het schooljaar 2012-2013 is het dragen van een fluo veiligheidshesje verplicht voor alle schoolgaande kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar in Riemst, niet alleen van en naar school maar ook tijdens klas- of schooluitstappen. De leerlingen zijn op die manier bewuster met verkeersveiligheid bezig en onze ongevallenstatistieken gaan daardoor ook in dalende lijn.”

Guy Kersten, schepen van Verkeersveiligheid: Daarnaast bieden wij vanuit de gemeente ook een lessenpakket aan de scholen aan om kinderen bewust te maken van de gevaren in het verkeer en de manier waarop zij zelf hun veiligheid kunnen verhogen. We ondersteunen deze actie ook met affiches in de scholen die de kinderen attent maken op het nut van een veiligheidshesje. Half maart kreeg onze gemeente als eerste gemeente in Limburg het SAVE-label uit handen van de Ouders van Verongelukte Kinderen, als erkenning voor alle maatregelen die wij als gemeentebestuur nemen om de verkeersveiligheid te verhogen. Ook dit initiatief levert hieraan een grote bijdrage. De verkeersveiligheid van onze kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van beleid, politie, scholen en ouders. En dat zet deze actie nog eens in de verf.”

Klik hier voor meer foto’s: https://flic.kr/s/aHskavyDDg

veiligheidshesjes riemst

Oudere berichten «