okt 30

Schoolfeesten

Zaterdag 28 november 2015

- Schoolfeest Herderen in CC ‘t Paenhuys te Riemst

Zaterdag 5 december 2015

- Schoolfeest Millen-Genoelselderen in CC ‘t Paenhuys te Riemst.

schoolfeest-a

okt 20

Schrijf-ze-VRIJdag 16 oktober

Op vrijdag 16 oktober nam De Driesprong uit Millen, samen met 500 lagere en middelbare scholen in Vlaanderen deel aan de 25e Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International. Al 25 jaar voeren elk jaar tienduizenden jongeren op Schrijf-ze-VRIJdag vurig actie voor mensenrechten. De leerlingen krijgen les over mensenrechten en kruipen nadien in hun pen om brieven te schrijven aan overheden die de mensenrechten van hun burgers niet respecteren.
De leerlingen van het vijfde leerjaar uit Millen maakten zelf een televisiejournaal over mensenrechten om zo de andere leerlingen van de school te overtuigen mee te doen aan Schrijf-ze-VRIJdag.
Ze kregen de anderen overtuigden en schreven samen een 70-tal brieven om zo mee te vechten voor mensenrechten in de hele wereld. Door het posten van hun brief konden de leerlingen ook zichzelf bevrijden en hun vrijheid terug winnen, want in de voormiddag werden ze ‘geboeid’. Toch een raar gevoel, zomaar je vrijheid kwijt zijn… . Een ervaring die hopelijk blijft hangen!
Amnesty International Millen_1 Amnesty International Millen_2

okt 19

Nieuwe school Herderen – Update

De nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen ziet er op dit moment een beetje spacey uit. Ook vanbinnen krijgt ze stilaan vorm, een unieke blik van op de werf! ‪#‎scholenvanmorgen‬ ‪#‎actieplan2020

https://www.facebook.com/hashtag/scholenvanmorgen?source=feed_text&story_id=963805050328316

 

12080148_963804583661696_2409320179304698752_o

sep 01

Kleinste schooltje op in Riemst

In Genoelselderen bij Riemst is vanochtend een nieuwe school open gegaan. Met zijn 40 leerlingen het kleinste gemeenteschooltje van de gemeente. Het gemeentebestuur investeerde een half miljoen euro in een moderne dorpsschool.

http://www.tvl.be/nieuws/kleinste-schooltje-open-in-riemst-17479

school genoels

mei 06

VEILIGHEIDSHESJES VOOR SCHOOLKINDEREN IN RIEMST

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst schenkt in samenwerking met Rotary Riemst Zuid-Limburg en Rotary Bilzen-Alden Biesen 1.056 fluo veiligheidshesjes aan alle kinderen in het kleuter- en lager onderwijs in Riemst. Het initiatief krijgt ook de steun van de gemeente Riemst, niet alleen met een affiche “Ik schitter in het verkeer” die de kinderen attent maakt op het nut van deze veiligheidshesjes, maar ook met een lessenpakket dat aan de scholen wordt aangeboden.

Vanmiddag hebben de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, Rotary Riemst Zuid-Limburg, Rotary Bilzen-Alden Biesen en de gemeente Riemst officieel de 1.056 fluo veiligheidshesjes overhandigd aan de directies van de 13 basisscholen in Riemst.

Charles Beauduin, Rotary Riemst Zuid-Limburg: “Samen met Rotary Bilzen-Alden Biesen zijn wij erg begaan met de verkeersveiligheid van jonge kinderen in het verkeer. Twee op de drie ongevallen met kinderen gebeuren op weg van en naar school. Al meer dan 10 jaar deelt Rotary Bilzen-Alden Biesen veiligheidshesjes uit in de plaatselijke basisscholen om de zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers te verhogen. Sinds 2011 ondersteunt ook onze Rotaryclub Riemst Zuid-Limburg dit initiatief. Want elk ongeval met slachtoffers, is er één teveel.”

De Rotaryclubs zorgen voor de verdeling en promotie van de veiligheidshesjes. De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst financiert het initiatief.

Dirk Claes, korpschef Bilzen-Hoeselt-Riemst: “In het verleden financierde Rotary Bilzen-Alden Biesen de veiligheidshesjes. Maar omdat de actie zo populair bleek, ging dit wegen op het budget van de Rotaryclub. Daarom is er in 2011 beslist dat onze politiezone de actie financiert. Wij doen daarvoor beroep op middelen uit  het Verkeersveiligheidsfonds. Het fonds dat voorheen boetefonds heette, geeft de politiezones een financiële steun voor de acties die ze ondernemen om de veiligheid in het verkeer te bevorderen. Een deel van de verkeersboetes, minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen vormen de belangrijkste inkomsten van het fonds. Omgerekend kost deze investering 1 euro per jaar per kind.”

Concreet maakt de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst dit jaar 8.000 euro vrij om meer dan 3.200 veiligheidshesjes te verdelen in de 39 deelnemende kleuter- en basisscholen in Bilzen, Hoeselt en Riemst.

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs: “Wij zijn erg blij met dit initiatief vanuit de politiezone en de betrokken Rotaryclubs. De hesjes verhogen niet alleen de zichtbaarheid van onze kinderen in het verkeer, maar hebben ook een didactische functie. Onze schoolkinderen leren zo van jongs af aan dat ze eerst aan hun veiligheid en zichtbaarheid moeten denken, voordat ze aan het verkeer deelnemen. Sinds het schooljaar 2012-2013 is het dragen van een fluo veiligheidshesje verplicht voor alle schoolgaande kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar in Riemst, niet alleen van en naar school maar ook tijdens klas- of schooluitstappen. De leerlingen zijn op die manier bewuster met verkeersveiligheid bezig en onze ongevallenstatistieken gaan daardoor ook in dalende lijn.”

Guy Kersten, schepen van Verkeersveiligheid: Daarnaast bieden wij vanuit de gemeente ook een lessenpakket aan de scholen aan om kinderen bewust te maken van de gevaren in het verkeer en de manier waarop zij zelf hun veiligheid kunnen verhogen. We ondersteunen deze actie ook met affiches in de scholen die de kinderen attent maken op het nut van een veiligheidshesje. Half maart kreeg onze gemeente als eerste gemeente in Limburg het SAVE-label uit handen van de Ouders van Verongelukte Kinderen, als erkenning voor alle maatregelen die wij als gemeentebestuur nemen om de verkeersveiligheid te verhogen. Ook dit initiatief levert hieraan een grote bijdrage. De verkeersveiligheid van onze kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van beleid, politie, scholen en ouders. En dat zet deze actie nog eens in de verf.”

Klik hier voor meer foto’s: https://flic.kr/s/aHskavyDDg

veiligheidshesjes riemst

mrt 27

Nieuwe school Herderen model voor Vlaanderen

Op vrijdag 20 maart 2015 is de symbolische eerste steen gelegd voor de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen. De nieuwe school wordt gerealiseerd via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen en is goed voor een totale investering van 4,7 miljoen euro. De nieuwe basisschool in Herderen is door de Vlaamse bouwmeester ook uitgekozen als modelproject voor Vlaanderen.

Bekijk hier het filmpje dat uitgezonden werd op TV-Limburg: Fan van Limburg

 

 

mrt 03

Eerste steenlegging nieuwe school Herderen vrijdag 20/03/2015

Vanmiddag is de symbolische eerste steen gelegd voor de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen. De nieuwe school wordt gerealiseerd via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen en is goed voor een totale investering van 4,7 miljoen euro. De nieuwe basisschool in Herderen is door de Vlaamse bouwmeester ook uitgekozen als modelproject voor Vlaanderen.

 

DSC_0124

16251387044_8fae29dd60_z

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info: http://www.riemst.be/inwonersinfo/nieuws/nieuwe-school-herderen-model-voor-vlaanderen

Bekijk hier het fotoalbum van de eerstesteenlegging: https://flic.kr/s/aHsk8QRJTC

Bekijk hier een timelapse van de afbraak- en bouwwerken van begin november tot en met 20 maart:

 

 

okt 17

Gemeente Riemst ondertekent contract met ‘Scholen van Morgen’

De gemeente Riemst heeft het contract ondertekend met Scholen van Morgen voor de bouw van de nieuwe school in Herderen. Het project omvat de nieuwbouw van 1.868 m² voor basisonderwijs met klaslokalen, polyvalente ruimten en technische ruimten. Daarnaast omvat het project een aantal omgevingswerken waarbij onder andere: een overdekte speelplaats van 102 m², een open speelplaats van 975 m² en een fietsenbergplaats van 65 m².

Volg op onderstaande blog  van Wendy Peeters de werken en vorderingen van de nieuwe school in Herderen!

http://peeterswendy.weebly.com/riemst.html

hbvl school herderen

 

nieuwe school Herderen

okt 16

Welkom op onze nieuwe website!

Wij heten iedereen van harte welkom op onze vernieuwde schoolwebsite!

GBS De Driesprong is een school waar we er alles aan doen om je goed te voelen. De Driesprong is een dynamische basisschool gelegen in het hartje van Haspengouw omgeven door ruimte en groen.

Een gemengd, gedreven schoolteam biedt onze kinderen kwaliteitsvol onderwijs en begeleiding op maat.

Wij werken aan een harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid: hoofd, hart en handen.

logo driesprong

sep 23

Onze visie

Onze visie op basisonderwijs is geënt op de 5 peilers :

  • samenhang,
  • totale persoonlijkheidsontwikkeling,
  • zorgverbreding,
  • actief leren,
  • continue ontwikkelingslijn.

visie_goed_onderwijs