Home

Beste bezoeker,

Het allereerste wensen wij u een fijne, zomerse vakantie toe !

Langs deze weg willen we u de veranderingen voor volgend schooljaar reeds meedelen.

De jaarlijkse onthaalbrochure met schoolreglement en afsprakennota,  kunt u raadplegen op de website van de school.

Onze kinderen van het lager onderwijs gaan wekelijks op vrijdagnamiddag zwemmen in de Neptunus te Riemst. De verplaatsing gebeurt met de schoolbus.

Er wordt verwacht van de kinderen, woonachtig te Genoels, elke morgen om 8u05 aanwezig te zijn op de parking van school Genoels om op 8u10 te kunnen vertrekken.

Binnen de gemeentescholen van Riemst is er beslist de traktatie van de verjaardagen enkel te beperken tot een stuk fruit, een wafel,  cake of ander gezonde snack. Dus  geen snoep en speelgoed.

Ook de uitnodigingen van verjaardagsfeestjes mogen niet uitgedeeld worden op school.

Vanaf 1 september zullen de kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar om 8u30 ontvangen worden en onder toezicht staan van  ons kleuterteam op de speelplaats in de Kattestraat.

De kinderen die vroeger aanwezig zijn (vanaf 8u15) kunnen terecht op de speelplaats in de Trinellestraat en worden om 8u30 door de juf opgehaald.

We vragen dat de leerlingen van het 2de tot en met 6de leerjaar binnen komen langs de poort van de Trinellestraat. De kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar komen langs de poort van de Kattestraat. Doorgang van de ene speelplaats naar de andere via het gebouw, wordt vermeden wegens organisatorische redenen.

De leerlingen van het 1ste leerjaar vertrekken met de schoolbus om 8u35 in de Kattestraat naar Genoelselderen.

Op de achterkant van deze brief vindt u een overzicht van de aangepaste afspraken evenals de vrije dagen voor volgend schooljaar.

Tijdens de infoavonden in september zullen de leerkrachten en de directie u persoonlijk begroeten om de recente vernieuwingen en de praktijk concreet toe te lichten.

Aanpassingen

Onthaal

Bus Genoelselderen – Millen Parking 8.05 u – vertrek bus 8.10 u
Bus Millen -Genoelselderen 8.35 u Inkom Kattestraat
Kleuters en 1ste leerjaar Tussen 8.15 u en 8.30 u Inkom Trinellestraat
Kleuters en 1ste leerjaar Na 8.30 u Inkom Kattestraat
2de t/m 6de leerjaar Tussen 8.15 u en 8.45 u Inkom Trinellestraat

Verjaardagen

Alle leerlingen van de school Jarige mag de klasgenoten en de juf trakteren met fruit, cake, wafel of een gezonde snack. Geen individueel cadeautje voor elk kind van de klas of voor de juf.

Geen klascadeau.

Alle leerlingen van de school Uitnodigingen verjaardagsfeestje Worden niet uitgedeeld op school.  Ook niet indien alle kinderen van de klas uitgenodigd worden!