Vrije dagen

Dinsdag 1 september 2020 Start nieuwe schooljaar
Maandag 14 september 2020 Pedagogische studiedag
Maandag 5 oktober 2020 Facultatieve verlofdag
Maandag 1 nov. 2020 t.e.m. vrijdag 6 nov. 2020 Herfstvakantie
Woensdag 11 november 2020 Wapenstilstand
Donderdag 3 december 2020 Bezoek van Sinterklaas
Maandag 21 dec. 2020 t.e.m. vrijdag 1 januari 2021 Kerstvakantie
Maandag 15 februari 2021 t.e.m. vrijdag 19 februari 2021 Krokusvakantie
Maandag 6 april 2021 t.e.m. vrijdag 17 april 2021 Paasvakantie
Zaterdag 13 maart 2021 Schoolfeest
Maandag 15 maart 2021 Facultatieve verlofdag
Woensdag 28 april 2021 Pedagogische studiedag
Dinsdag 11 mei 2021 Schoolfotograaf
Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 Hemelvaartsdag en brugdag
Maandag 24 mei 2021 Pinkstermaandag
Donderdag 1 juli 2021 Begin zomervakantie