Vrije dagen

Woensdag 1 september 2021 (halve dag) Start nieuwe schooljaar
Maandag 13 september 2021 Pedagogische studiedag
Maandag 4 oktober 2021 Facultatieve verlofdag
Maandag 1 nov. 2021 t.e.m. vrijdag 5 nov. 2021 Herfstvakantie
Donderdag 11 november 2021 Wapenstilstand
Vrijdag 3 december 2021 Bezoek van Sinterklaas
Vrijdag 24 december 2021 – les tot 12u Laatste schooldag 2021
Maandag 27 dec. 2021 t.e.m. vrijdag 7 januari 2022 Kerstvakantie
Woensdag 16 februari 2022 Pedagogische studiedag
Maandag 28 februari 2022 t.e.m. vrijdag 4 maart 2022 Krokusvakantie
Woensdag 23 maart 2022 Schoolfotograaf
Zaterdag 26 maart 2022 Schoolfeest
Maandag 28 maart 2022 Facultatieve verlofdag
Maandag 4 april 2022 t.e.m. maandag 18 april 2022 Paasvakantie
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 Hemelvaartsdag en brugdag
Maandag 6 juni 2022 Pinkstermaandag
Donderdag 30 juni 2022 (halve dag) Laatste schooldag